Spring naar content

Wij zijn
de mannen van Stoof

De Mannen van Stoof

“De Mannen van Stoof is een verhuisbedrijf zoals u dat heden te dagen kan verwachten.”

Onze speerpunten:

Klantgericht: betekent bij de Mannen van Stoof dat de klant bepaalt hoe deze wenst te verhuizen en voor welk budget. Er wordt geluisterd naar de klant en er worden geen beperkingen opgelegd omtrent de verhuiswens.

Flexibel: houdt bij de Mannen van Stoof in dat er geen 09:00 tot 17:00 mentaliteit heerst, maar dat meedenken met de klant voorop staat; d.w.z dat wanneer het e.a. anders loopt dan van te voren door de klant bedacht er naar een oplossing wordt gewerkt met een daarbij behorende flexibiliteit t.a.v de werktijden waarbinnen de wensen van iedere klant gerealiseerd kunnen worden.

Nette mensen met respect voor de klant en zijn bezittingen: Bij eventuele schade volgt uiteraard buiten excuses, een correcte klachten/schade afhandeling middels een correcte verzekering.
Persoonlijk: De Mannen van Stoof zijn vanaf het begin geïnteresseerd in hun klant. Een “Mannen van Stoof klant” is dus nooit een dossiernummer maar een altijd een persoon. Dat begint al bij het eerste contact tot en met de evaluatie na de verhuizing.
En bovendien : Afspraak = Afspraak !

+
Jaar ervaring
+
Verhuizers
+
Review
+
Klanten

De mannen van stoof

“De organisatie als verhuizers in Breda.”

De Mannen van Stoof als Erkende Verhuizer in Breda. Sinds enkele jaren voeren de Mannen van Stoof het keurmerk “Erkende Verhuizers” Dit kenmerk waarborgt de kwaliteit en biedt garantie. Zo wordt ons bedrijf iedere 3 jaar door een externe organisatie getoetst op aspecten die te maken met veiligheid, kwaliteit en milieu De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verhuizing zijn opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond. 1 van de belangrijkste voordelen is het verhuisgarantiecertificaat Dit certificaat biedt het volgende: Een uitgebreide verhuisverzekering tot een bedrag van 100.000 euro. Naast de verzekering heb je ook een verhuisgarantie. Dit betekent dat, wanneer een verhuisbedrijf bijvoorbeeld failliet gaat nadat je deze hebt geboekt, je verhuizing automatisch door een andere Erkende Verhuizer uitgevoerd zal worden. Zo zorg je er voor dat je alsnog kunt verhuizen, uiteraard tegen de dezelfde prijs als voorheen afgesproken. Tot slot biedt de brancheorganisatie een aanbetalingsgarantie. Dit betekent dat de organisatie garant zal staan voor je aanbetaling. Mocht er zich een probleem voordoen met betrekking tot het niet correct oplossen van een klacht, schade, vermissing etc,  waar je met je erkende verhuizer niet aan uitkomt, kun je je  richten tot de geschillencommissie

Peter Stoof

Verhuizer

Martin van de Muisenberg

Verhuizer

Rowan Vermeulen

Verhuizer

Joris Stoof

Verhuizer

Russel Bartosik

Verhuizer

Stefan van Houwelingen

Verhuizer

Dennis Schoonenberg

Verhuizer

De mannen van Stoof

Waar kunnen de mannen jou mee helpen?