WIE ZIJN WIJ?

 

De mannen van Stoof zijn verhuizers in Breda zoals een verhuisbedrijf heden ten dagen moet zijn:

Klantgericht!      Flexibel!      Betaalbaar!     Betrouwbaar!     Persoonlijk!

verhuizers breda

De organisatie als verhuizers in Breda

De mannen van Stoof werft zijn verhuizers in Breda.  Uiteraard wordt je niet zomaar een Man van Stoof en wordt er gezocht naar kundige betrouwbare mannen die respect hebben voor u en uw spullen. Vrouwen die hun mannetje staan kunt u overigens  ook tegenkomen !

Verder heeft de Mannen van Stoof voor de grote verhuizingen waar extra mankracht en materieel  voor nodig is een samenwerking afgesloten met een aantal erkende verhuisbedrijven uit de omgeving.

Visie

klantgericht wil zeggen dat u als klant bepaalt hoe u wil verhuizen en voor welk budget u wil verhuizen. Ook luisteren wij naar u als klant en leggen u  geen beperkingen op omtrent uw verhuiswens.

Flexibel:  wil niet alleen  zeggen dat we niet van 09:00 tot 17:00 werken,  maar vooral dat  we met u meedenken en dat wanneer het e.a  anders loopt dan van te voren door u bedacht er naar een oplossing wordt gewerkt.

Betaalbaar: wil zeggen een goede prijs voor een goede dienst.

Betrouwbaar: wil zeggen heldere afspraken en ons daar ook aan houden. Nette mensen met respect voor u en uw bezittingen.  Na een eventuele schade volgt buiten excuses , een correcte  afhandeling middels een correcte verzekering.

Persoonlijk wil zeggen dat we  weten wie u bent. U bent geen dossiernummer maar een persoon. Wij hechten waarde aan korte lijnen.  De  man van Stoof waar u  van te voren de afspraken mee maakt blijft  ook uw aanspreekpunt tijdens maar ook nog na uw verhuizing.